Το έργο του Δημοτικού Σχολείου Βροντούς παρουσιάστηκε στην 9η Υπουργική Διάσκεψη του ΟΗΕ για το περιβάλλον στην Ευρώπη

Το έργο του Δημοτικού Σχολείου Βροντούς παρουσιάστηκε στην 9η Υπουργική Διάσκεψη του ΟΗΕ για το περιβάλλον στην Ευρώπη

Το έργο του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Βροντούς παρουσιάστηκε στην 9η Υπουργική Διάσκεψη «Περιβάλλον για την Ευρώπη» της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη από την κα Βέρα Δηλάρη, Εθνική Συντονίστρια του Δικτύου Συνδεδεμένων Σχολείων της UNESCO (ASPnet) στην Ελλάδα.

Η κα Δηλάρη εκπροσωπώντας τη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, παρουσίασε στη διεθνή διάσκεψη, που πραγματοποιήθηκε 5-7 Οκτωβρίου 2022 στη Λευκωσία, τις δράσεις που αναπτύσσονται στο Δημοτικό Σχολείο Βροντούς, όπως ο «Μαθητικός Συνεταιρισμός».

Στην εν λόγω δράση τη διαχείριση του κυλικείου αναλαμβάνουν οι μαθητές με τη στήριξη των εκπαιδευτικών, τα προϊόντα του κυλικείου είναι στο πλαίσιο της Μεσογειακής διατροφής, τα υπολείμματα των τροφών δίνονται στα ζώα του χωριού, οι ίδιοι οι μαθητές αναλαμβάνουν να διατηρούν καθαρούς τους χώρους της κοινότητας με βάση την ανακύκλωση, αναλαμβάνοντας επίσης το ρόλο επιθεωρητών ενέργειας και πολλές άλλες δράσεις.

Το Δημοτικό Σχολείο της Βροντούς αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα σχολικής μονάδας, που υλοποιεί την ολιστική σχολική προσέγγιση για ένα αειφόρο σχολείο. Στόχος αποτελεί η εξοικείωση των μαθητών και της τοπικής κοινωνίας με τις ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές, εφαρμόζοντας τους τρεις τομείς της μετασχηματιστικής μάθησης: τον γνωστικό, τον κοινωνικο-συναισθηματικό και τον συμπεριφορικό τομέα.

Το σύνολο των πρότυπων δράσεων, που συντόνιζε έως την περσινή μαθητική χρονιά ο κ. Δημήτρης Κορινιώτης, πρώην διευθυντής του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Βροντούς, συνεχίζει πλέον η νέα διευθύντρια του σχολείου κα Βερονίκη Ακοπιάν, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων, τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και την πολύτιμη συνδρομή της Κοινότητας Βροντούς, του Δήμου Δίου-Ολύμπου και φορέων.

.