Υπηρεσίες του Δήμου

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2352350100 | fax: 2352350128 ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX EMAIL ΚΙΝΗΤΟ / WEBSITE ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2352350100 2352350128 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. 2352350129 typo@dion-olympos.gr ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 2352350136...

More info