Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υπηρεσία εκπόνησης σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ) Δήμου Δίου-Ολύμπου

Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ:

.
.