Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. στις 16/06/2021

Διαβάστε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. στο ακόλουθο αρχείο:

.
.

Συνημμένα αρχεία