Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δίου-Ολύμπου την Τετάρτη 23/03/2022

Καλείστε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 23.03.2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου».        

Σύμφωνα με τη με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 14709(ΦΕΚ 1099/τ.Β΄/11.03.2022) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2022 και ώρα 6:00», η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω φυσικής παρουσίας όσων συμμετεχόντων είναι πλήρως εμβολιασμένοι, ή νοσήσαντες κατά το τελευταίο τρίμηνο. Οι συμμετέχοντες που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή δεν έχουν νοσήσει κατά το τελευταίο τρίμηνο θα συμμετάσχουν με τηλεδιάσκεψη, αφού ενημερώσουν πρώτα την πρόεδρο.

Επισημαίνεται ότι κατά την είσοδο στο χώρο της συνεδρίασης θα γίνεται έλεγχος πιστοποιητικών.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση κανονισμού Ύδρευσης-Αποχέτευσης. Εισήγηση: Δημοτική Σύμβουλος Ολυμπία Δαδούλη
2. Απαλλαγή ελεγκτών και ορισμός ορκωτών ελεγκτών για την χρήση 2021 της ΔΕΑΔΟ. Εισήγηση: Διευθυντής ΔΕΑΔΟ, Βασίλειος Κόκκινος
3. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εγγυημένης λειτουργίας παιδικών χαρών. Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
4. Λήψη απόφασης για απάντηση σε αίτημα που αφορά τη σύσταση νέας Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Σκοπού. Εισήγηση: Δήμαρχος, Ευάγγελος Γερολιόλιος
5. Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας και καθορισμός των τιμών του μισθωτικού ανταλλάγματος, για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος. Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
6. Λήψη απόφασης για χρήση τμήματος της παλαιάς σιδηροδρομικής γραμμής στην Κοινότητα του Πλαταμώνα του Δήμου Δίου-Ολύμπου από την οδό Παντελεήμονος έως το Σ.Σ.  Ν. Πόρων. Εισήγηση: Δήμαρχος, Ευάγγελος Γερολιόλιος
7. Λήψη απόφασης για την επιλογή υδρονομέων άρδευσης για το έτος 2022. Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Αθανάσιος Καλαϊτζής
8. Καθορισμός χρηματικού ορίου κλήσεων για δικαιούχους κινητής τηλεφωνίας – έγκριση μεταβίβασης τηλεφωνικών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας. Εισήγηση: Γενική Γραμματέας, Ελένη Τσιφοδήμου
9. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2022. Εισήγηση: Εκτελεστική Επιτροπή
10. Απόφαση για μεταβίβαση (εκχώρηση) υφιστάμενης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου. Εισήγηση: Νομική Υπηρεσία
11. Έγκριση δημιουργίας χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων σε δημοτικό χώρο στην Κοινότητα Λιτοχώρου. Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Δημήτριος Πατσιαρίκας
12. Αποδοχή ένταξης και χρηματοδότησης και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022. Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κατσαμάκα Ουρανία

.