Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ημέρα  Πέμπτη 24/06/2021 και ώρα 19.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου».

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη  σύμφωνα με:

1.  το άρθρο 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, (ΦΕΚ 55 Α) «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19» που κυρώθηκε με άρθρο 2 του  ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α).

2.  Τη με αρ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 36587/10.06.2021 (FEK 2476 B) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00».

 1Εξέταση της με αρ. πρωτ. 19330/14-12-2020 αίτησης της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας Κατερίνης. Εισήγηση: Νομική Υπηρεσία
 2Λήψη απόφασης για μείωση ή μη μισθώματος της «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» που βρίσκεται στην Κοινότητα Πλαταμώνα. Εισήγηση:  Νομική Υπηρεσία
Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικής έκτασης προς τον «ΤΟΕΒ Ενιπέα Λιτοχώρου» για κατασκευή νέου ταμιευτήρα (δεξαμενής) αποθήκευσης αρδευτικού ύδατος Εισήγηση: Νομική Υπηρεσία
 4Λήψη απόφασης για εκμίσθωση ή μη δημοτικής έκτασης εντός του Ο.Τ.15 στους Ν. Πόρους Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
Λήψη απόφασης για εκμίσθωση ή μη δημοτικής έκτασης με αρ. τεμ. 416, στη θέση «ΜΟΥΤΣΑΛΑ» (Σχολικό) της Κοινότητας Δίου, για καλλιέργεια. Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
Λήψη απόφασης για εκμίσθωση ή μη δημοτικής έκτασης τμήμα του με αριθμ. 356γ τεμάχιου συνολικού εμβαδού στη θέση «ΤΟΠΟΛΙΑΝΗ» της Κοινότητας Λιτοχώρου. Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 7Αποδοχή χρηματοδότησης και 11η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021 Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
12η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 9Κατανομή 1ης, 2ης και 3ης μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης έτους 2021 για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων. Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 10Επικαιροποίηση των με αριθμ.127/2016 και 239/2019 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και γνωμοδότηση για τις αλλαγές που προέκυψαν όσον αφορά στην τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Λεπτοκαρυάς, στα Ο.Τ. που εμπλέκονται με τις απαλλοτριώσεις Ο.Σ.Ε. και Π.Α.Θ.Ε. Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
 11Παράταση σύμβασης «Καθαριότητα ακτών και παραλιών του Δήμου Δίου-Ολύμπου» Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
 12Λήψη απόφασης για  απαγόρευση διέλευσης οχημάτων στο πλακόστρωτο τμήμα της οδού Κ. Καραμανλή, στον Πλαταμώνα. Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Βασίλειος Βροχαρίδης
 13Λήψη απόφασης για δημιουργία θέσεων στάσης – στάθμευσης ποδηλάτων κατά μήκος της Κ. Καραμανλή ανά τακτά διαστήματα, στον Πλαταμώνα. Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Βασίλειος Βροχαρίδης
 14Λήψη απόφασης για προτεινόμενη τροποποίηση στην επέκταση Λεπτοκαρυάς στα Ο.Τ. Γ92, Γ94, Γ95 και Γ96 Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Γεώργιος Καραλής
 15Λήψη απόφασης  για  μεταστέγαση του Α.Τ.Μ. της «Alpha Bank» στο Λιτόχωρο. Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Δημήτριος Πατσιαρίκας
 16Τροποποίηση της 24/2021 ΑΔΣ Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
 17Λύση και εκκαθάριση της ΔΗΚΚΕΔΟ Εισήγηση: Γενική Γραμματέας Ελένη Τσιφοδήμου
 18Απαλλαγή ελεγκτών και ορισμός ορκωτών ελεγκτών για την χρήση 2020 της ΔΕΑΔΟ. Εισήγηση: Διευθυντής ΔΕΑΔΟ, Βασίλειος Κόκκινος
 19Τροποποίηση του κανονισμού ύδρευσης Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Αθανάσιος Καλαϊτζής
 20Αίτημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΠΥΡΦΟΡΟΣ» για ρύθμιση της κυκλοφορίας στους δρόμους που απαιτούνται, μέσα στο Λιτόχωρο, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πομπή στα πλαίσια των εορτών των ΚΣΤ΄ Προμηθείων στον Όλυμπο την Παρασκευή 9/7/2021 Εισήγηση: Γενική Γραμματέας Ελένη Τσιφοδήμου
21 Τροποποίηση της 244/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. Εισήγηση: Γενική Γραμματέας Ελένη Τσιφοδήμου
 22Ανάκληση της 41/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Εισήγηση: Γενική Γραμματέας Ελένη Τσιφοδήμου
 23Λήψη απόφασης για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στην Κονταριώτισσα κατά το χρονικό διάστημα από 03/07/2021 έως 29/08/2021. Εισήγηση: Γενική Γραμματέας Ελένη Τσιφοδήμου

.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κωνσταντίνος Σαμαράς

.
,