Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21/02/2022

Καλείστε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ημέρα Δευτέρα 21.02.2022 και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου».

Σύμφωνα με τη με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 8681(ΦΕΚ 607 Β/12.02.2022) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00», η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Λιτόχωρο, μέσω φυσικής παρουσίας όσων συμμετεχόντων είναι πλήρως εμβολιασμένοι, ή νοσήσαντες κατά το τελευταίο τρίμηνο. Οι συμμετέχοντες που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή δεν έχουν νοσήσει κατά το τελευταίο τρίμηνο θα συμμετάσχουν με τηλεδιάσκεψη, αφού ενημερώσουν την πρόεδρο.

Επισημαίνεται ότι κατά την είσοδο στο χώρο της συνεδρίασης θα γίνεται έλεγχος πιστοποιητικών.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ανακήρυξη της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, ως επίτιμης δημότη του Δήμου Δίου-Ολύμπου. Εισήγηση: Δήμαρχος, Ευάγγελος Γερολιόλιος.

2. Λήψη απόφασης περί έγκριση έκθεσης Δ΄ Τριμήνου 2021. Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία.

3. Λήψη απόφασης για παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου αναψυκτηρίου στην κοινότητα Δίου. Εισήγηση: Νομική Υπηρεσία.

4. Λήψη απόφασης για μείωση ή μη μισθώματος και αναστολή ή μη της αναπροσαρμογής του μισθώματος δημοτικού ακινήτου στην κοινότητα Πλαταμώνα. Εισήγηση: Νομική Υπηρεσία

5. Ενημέρωση δημοτικών συμβουλίων και Ο.Τ.Α. περί της πορείας υλοποίησης του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας (Απόφαση 220/2016 Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας). Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, Ουρανία Κατσαμάκα.

6. Αναμόρφωση ΟΠΔ- Στοχοθεσίας του Δήμου Δίου-Ολύμπου έτους 2022. Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία.

7. Λήψη απόφασης για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2022. Εισήγηση: Εκτελεστική Επιτροπή.

8. Λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών των σχολείων (A’ κατανομή) έτους 2022. Εισήγηση: Δημοτική Σύμβουλος Σοφία Ζουρζούρα.

9. Λήψη απόφασης για αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στο Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δίου Ολύμπου (λόγω αποχώρησης). Εισήγηση: Δημοτική Σύμβουλος Σοφία Ζουρζούρα.

10. Λήψη απόφασης για αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στο Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δίου Ολύμπου (λόγω αποχώρησης). Εισήγηση: Δημοτική Σύμβουλος Σοφία Ζουρζούρα.

11. Λήψη απόφασης για αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στο Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δίου Ολύμπου (λόγω αποχώρησης). Εισήγηση: Δημοτικός Σύμβουλος Νικόλαος Λαμπονίκος.

12. Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, Δήμου Δίου-Ολύμπου. Έγκριση νέας πρότασης καθιέρωσης 24ωρης επταήμερης λειτουργίας (Σάββατα, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Δίου-Ολύμπου, για το έτος 2022 και ανάκληση της υπ’ αρίθμ. 17/2022 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Δήμου Δίου-Ολύμπου). Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Γεώργιος Καραλής.

13. Λήψη απόφασης για παράταση ή μη μίσθωσης απλής χρήσης αιγιαλού καταστήματος στην κοινότητα Λεπτοκαρυάς. Εισήγηση: Νομική Υπηρεσία.

14. Λήψη απόφασης που αφορά τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αγροτικών οδών στις κοινότητες Λεπτοκαρυάς, Παντελεήμονα και Σκοτίνας. Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Βασίλειος Βροχαρίδης.

15. Λήψη απόφασης για προτεινόμενη τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Καρίτσας στο Ο.Τ. 255Β. Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Διονύσιος Φόλιος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κατσαμάκα Ουρανία

.

Παρακαλούμε ανοίξτε το συνημμένο έγγραφο

.

Συνημμένα αρχεία