Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα Λιτοχώρου, Αγίου Νικολάου 15, στις 09.01.2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στην Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/2010 όπως ισχύουν, εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 933/96605/29.12.2021 (ΑΔΑ:9Β2546ΜΤΛ6-Ω3Σ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών στην οποία αναφέρεται ότι, ειδικά για τη συνεδρίαση εκλογής μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, η συμμετοχή των δημοτικών συμβούλων γίνεται με την επίδειξη:

• πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης, ή
• αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης για COVID-19 (PCR ή rapid test)

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Εκλογή Προεδρείου (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Γραμματέας) του Δημοτικού Συμβουλίου, για το χρονικό διάστημα από 09.01.2022 έως 31.12.2023.
  2. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δίου – Ολύμπου, για το χρονικό διάστημα από 09.01.2022 έως 31.12.2023
  3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δίου – Ολύμπου, για το χρονικό διάστημα από 09.01.2022 έως 31.12.2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ

.
.