Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη λειτουργία και συντήρηση των αντλιοστασίων ακαθάρτων ΔΕ Δίου

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα:

.
.