Ορισμός Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δίου-Ολύμπου

Παρακαλούμε ανοίξτε το συνημμένο έγγραφο:

.
.

Συνημμένα αρχεία