Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης του δικτύου ύδρευσης στην Κοινότητα Λιτοχώρου

Ο Δήμος Δίου-Ολύμπου ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης του δικτύου ύδρευσης στην κοινότητα του Λιτοχώρου, ενώ σταδιακά επανέρχεται η παροχή του νερού.

Συνιστάται η κατανάλωση του νερού για όλες τις χρήσεις, εκτός της πόσης-διατροφής, μέχρι νεοτέρας.