Εντάχθηκαν στο «My KEP Live» τα ΚΕΠ του Δήμου Δίου-Ολύμπου

Εντάχθηκαν στο «My KEP Live» τα ΚΕΠ του Δήμου Δίου-Ολύμπου

Στο πρόγραμμα «My KEP live» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης εντάχθηκαν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου Δίου-Ολύμπου. Πρόκειται για την ηλεκτρονική πλατφόρμα στην ιστοσελίδα mykeplive.gov.gr, που δίνει τη δυνατότητα επικοινωνίας των πολιτών με βιντεοκλήση, προκειμένου να εξυπηρετηθούν χωρίς φυσική παρουσία στον χώρο των ΚΕΠ.

Μέσω του myKEPlive παρέχονται διαδικασίες υψηλής ζήτησης, όπως χορήγησης πιστοποιητικών,  μέσω των τεσσάρων θεματικών υπηρεσιών:

  • Πληροφόρηση – Αίτηση
  • Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις
  • Εξυπηρέτηση Πολιτών με Αναπηρία
  • Εξυπηρέτηση από Δημοτικές Υπηρεσίες (μεταξύ άλλων και για θέματα όπως, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, δημοτική ενημερότητα και βεβαίωση σήμανσης).  

Οι πολίτες εισέρχονται στην πλατφόρμα και ρυθμίζουν το ραντεβού τους χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τους στο Taxisnet. Υπογραμμίζεται ότι κατά τη χρήση της υπηρεσία δεν αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών, ενώ οι τηλεδιασκέψεις με τους υπαλλήλους των ΚΕΠ δεν καταγράφονται.

Διαβάστε αναλυτικά οδηγίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες στο https://www.gsis.gr/faqs-mykeplive

.
.