Κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα και σημεία φόρτισης θα αποκτήσει ο Δήμος Δίου-Ολύμπου μετά από χρηματοδότηση 317.919 ευρώ

Κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα και σημεία φόρτισης θα αποκτήσει ο Δήμος Δίου-Ολύμπου μετά από χρηματοδότηση 317.919 ευρώ

Ο Δήμος Δίου-Ολύμπου θα προμηθευτεί 35 ηλεκτρικά ποδήλατα πόλης και 1 ηλεκτρικό ποδήλατο σχεδιασμένο για ΑμεΑ, μετά την έγκριση για χρηματοδότηση με 317.919,40 ευρώ της σχετικής πρότασης που κατέθεσε η Αντιδημαρχία Ανάπτυξης και Προγραμματισμού στην πράξη “Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων”.

Τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα θα διατίθενται δωρεάν για τις καθημερινές μετακινήσεις των πολιτών. Θα δημιουργηθούν επίσης 40 θέσεις κλειδώματος (στάθμευσης) και 4 σημεία φόρτισης.

Πιο αναλυτικά, η υλοποίηση της πράξης περιλαμβάνει:

  • Προμήθεια των ηλεκτρικών ποδηλάτων πόλης κατάλληλης σχεδίασης για κοινόχρηστα συστήματα χρήσης.
  • Δημιουργία δικτύου κοινόχρηστων θέσεων στάθμεσης (κλειδώματος) των ποδηλάτων, με δυνατότητα φόρτισης, όσο είναι κλειδωμένα.
  • Εφαρμογή πληροφόρησης πολιτών (web & mobile app) για την εύκολη μίσθωσή τους.
  • Εξοπλισμό έκδοσης έξυπνων καρτών (smart cards).
  • Ολοκληρωμένη πλατφόρμα απομάκρυνσης των συσκευών πεδίου (φορτιστές), κ.α.

Στόχος του Δήμου είναι η ανάπτυξη ενός δικτύου κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων, φιλικών προς το περιβάλλον. Παράλληλα η μείωση της κυκλοφορίας των ΙΧ αυτοκινήτων εντός των οικισμών και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και βγήκε με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων».

.