Υπενθύμιση προς τους δημότες για εναπόθεση κλαδιών και χόρτων στους ενδεδειγμένους χώρους και όχι στους πράσινους κάδους και κάδους ανακύκλωσης

Υπενθύμιση προς τους δημότες για εναπόθεση κλαδιών και χόρτων στους ενδεδειγμένους χώρους και όχι στους πράσινους κάδους και κάδους ανακύκλωσης

Η Αντιδημαρχία Αποκομιδής & Πρασίνου καλεί όλους όσοι πραγματοποιούν εργασίες κλαδέματος δέντρων, κοπής κλαδιών και αποψίλωση χόρτων, να τα τοποθετούν στους ενδεδειγμένους κάδους και όχι στους πράσινους κάδους και τους κάδους ανακύκλωσης.

Για πληροφορίες σχετικά με τους ενδεδειγμένους χώρους εναπόθεσης κλαδιών και χόρτων παρακαλούμε καλέστε το 2352061445.

.