Δημοτική Βιβλιοθήκη Λιτοχώρου: Έως τις 31 Οκτωβρίου οι αιτήσεις συμμετοχής στα εξ’ αποστάσεως μαθήματα του ΚΔΒΜ Δήμου Δίου-Ολύμπου

Δημοτική Βιβλιοθήκη Λιτοχώρου: Έως τις 31 Οκτωβρίου οι αιτήσεις συμμετοχής στα εξ’ αποστάσεως μαθήματα του ΚΔΒΜ Δήμου Δίου-Ολύμπου

H Δημοτική Βιβλιοθήκη Λιτοχώρου σας ενημερώνει ότι μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στα εξ’ αποστάσεως μαθήματα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Δήμου Δίου-Ολύμπου, έως τις 31 Οκτωβρίου 2022, υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση συμμετοχής.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν εντός του Νοεμβρίου και αφορούν στα προγράμματα:

– Διαχείριση εργασιακού άγχους / εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.
– Αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου των παιδιών σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης.

Τα προγράμματα θα πραγματοποιηθούν με τηλε-εκπαίδευση και η διάρκεια του κάθε προγράμματος είναι 25 ώρες.

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου, και υποβολή της αίτησης με email στο library@dion-olympos.gr

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης: Τηλ.: 2352 350 127.

Ταχ. Διεύθυνση: Δημοτική Βιβλιοθήκη Λιτοχώρου, Αγίου Νικολάου 15, Λιτόχωρο 602 00. E-mail: library@dion-olympos.gr 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Βρείτε την σχετική αίτηση εδώ:  

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΔΒΜ του Δήμου Δίου-Ολύμπου πραγματοποιούνται υπό το συντονισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

.

.