Καθαριότητα

Για ζητήματα αποκομιδής απορριμμάτων παρακαλούμε καλέστε στο 2352 350 160.