Ισολογισμός 2020 του Δήμου Δίου-Ολύμπου

Ψηφίστηκε ο Ισολογισμός του Δήμου Δίου-Ολύμπου με την με αριθμ. 352/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 6ΒΖΖΩ9Δ-1ΕΩ)

.
.

Συνημμένα αρχεία