Φάκελος: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου “Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας”

Παρακαλούμε να αποστείλλετε το παραπάνω έντυπο απόψεων στο email dimdia@dion-olympos.gr έως και τις 3 Απριλίου 2024.

Συνημμένα αρχεία