Έως τις 30 Ιουνίου 2024 η δήλωση καθαρισμού ιδιωτικών οικοπέδων

Έως τις 30 Ιουνίου 2024 η δήλωση καθαρισμού ιδιωτικών οικοπέδων

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα https://akatharista.apps.gov.gr/ η νέα ψηφιακή πλατφόρμα δήλωσης καθαρισμού οικοπέδων του Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών, ως μέτρο πρόληψης και αποτροπής πρόκλησης πυρκαγιών.

Οι πολίτες καλούνται να συμπληρώσουν έως τις 30 Ιουνίου 2024 τα στοιχεία που αφορούν την καθαριότητα των οικοπέδων τους στη σχετική πλατφόρμα που δημιούργησε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και τα υπουργεία Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η διάταξη αφορά ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε:

• περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων
• περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο
• εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των ανωτέρω κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας
• εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα για τις εκτάσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής και κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας

> Σε περίπτωση εμφάνισης μηνύματος “Δεν βρέθηκε ΚΑΕΚ”, καταχωρείτε τις συντεταγμένες του ακινήτου.

Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης αναλυτικά εδώ: https://akatharista.apps.gov.gr/manual/citizen

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη η διαδικασία καθαρισμού περιλαμβάνει:

  • Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.
  • Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.
  • Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.
  • Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.
  • Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών,  αντικειμένων και απορριμμάτων.
  • Ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

.