ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΟΚ

Αφού συμπληρωθεί το αρχείο, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) της Δημοτικής Αστυνομίας Δίου-Ολύμπου dimastddo@gmail.com

Συνημμένα αρχεία