Έντυπο ένστασης για παράβαση Κ.Ο.Κ. (κλήση Δημοτικής Αστυνομίας)

Αφού συμπληρωθεί το αρχείο, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) της Δημοτικής Αστυνομίας Δίου-Ολύμπου: dimastddo@gmail.com