Εξοπλισμός του στόλου του Δήμου με νέο καλαθοφόρο αξίας 111.476 ευρώ

Εξοπλισμός του στόλου του Δήμου με νέο καλαθοφόρο αξίας 111.476 ευρώ

Με ένα ολοκαίνουριο καλαθοφόρο, τελευταίας τεχνολογίας, αξίας 111.476 ευρώ εξοπλίστηκε ο στόλος της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Δίου-Ολύμπου.

Η προμήθεια του οχήματος έγινε με διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Στόχος είναι η κάλυψη, μεταξύ άλλων, των αναγκών υλοποίησης ηλεκτρολογικών εργασιών, π.χ. συντήρηση δημοτικού φωτισμού κ.λπ., καθώς και του τμήματος συντήρησης πρασίνου, π.χ. κλάδεμα δέντρων, κ.λπ.

Η ανανέωση του στόλου γίνεται στο πλαίσιο της καλύτερης οργάνωσης και εκσυγχρονισμού της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Αντιμετωπίζονται έτσι καλύτερα οι αυξημένες ανάγκες των κοινοτήτων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

.