Έκκληση προς τους δημότες για άμεσο καθαρισμό ιδιωτικών οικοπέδων

Έκκληση προς τους δημότες για άμεσο καθαρισμό ιδιωτικών οικοπέδων

Καθώς βρισκόμαστε στο μέσο της αντιπυρικής περιόδου, που διαρκεί έως την 31η Οκτωβρίου 2021, καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, να προβούν άμεσα στον καθαρισμό της βλάστησης (αποψίλωση) και στην απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών από τις ιδιοκτησίες τους, με στόχο, αφενός την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της και αφετέρου τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των πολιτών.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων ιδιοκτητών, νομέων και επικαρπωτών ιδιοκτησιών ως προς τις παραπάνω περιγραφείσες υποχρεώσεις τους, ο Δήμος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1.26., αρ. 94 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α’) και της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής διάταξης, επισημαίνει ότι οι ίδιοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα και τις τυχόν περαιτέρω ποινικές τους κυρώσεις, όπως ορίζει ο παραπάνω νόμος και ο Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου Δίου – Ολύμπου.

Προσβλέπουμε όπως πάντα στην καλή συνεργασία των δημοτών, καθώς πρόκειται για την προστασία του φυσικού μας περιβάλλοντος, της ασφάλειάς μας και της περιουσίας των πολιτών.


.
.