Δημοτική Βιβλιοθήκη Λιτοχώρου: Ξεκίνησαν τα διαδικτυακά σεμινάρια του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δήμου Δίου-Ολύμπου

Δημοτική Βιβλιοθήκη Λιτοχώρου: Ξεκίνησαν τα διαδικτυακά σεμινάρια του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δήμου Δίου-Ολύμπου


H Δημοτική Βιβλιοθήκη Λιτοχώρου σας ενημερώνει ότι ξεκίνησε το τμήμα «Διαχείριση εργασιακού άγχους – Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής» στο πλαίσιο του κύκλου διαδικτυακών σεμιναρίων του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Δίου-Ολύμπου.

Παράλληλα έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός αιτήσεων για να ξεκινήσει στην αρχή του νέου έτους το τμήμα «Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης». 

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση συμπληρώνοντας μέχρι τρία από τα προγράμματα, με σειρά προτίμησης. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην συμπίπτουν οι ώρες διδασκαλίας των προγραμμάτων μεταξύ τους. 

Οι παρακολουθήσεις είναι υποχρεωτικές και οι συμμετέχοντες διατηρούν την κάρτα ανεργίας τους.

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται διαδικτυακά.

Σε περίπτωση που κάποιοι ενδιαφέρονται για τα παραπάνω προγράμματα που έχουν ήδη δρομολογηθεί, θα πραγματοποιηθεί και δεύτερο τμήμα, εφόσον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός των αιτήσεων.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να απευθυνθείτε στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Λιτοχώρου, Αγίου Νικολάου 15 (τηλ. 2352350127) και στο email: library@dion-olympos.gr

image.png

.