Δημιουργία «Πράσινου Σημείου» στον Δήμο Δίου-Ολύμπου

Δημιουργία «Πράσινου Σημείου» στον Δήμο Δίου-Ολύμπου

Ο Δήμος Δίου-Ολύμπου θα αποκτήσει «Πράσινο Σημείο», ένα έργο προϋπολογισμού 772.221 ευρώ, που θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και τον Άξονα Προτεραιότητας «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων», με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής. Την υλοποίηση του εν λόγω έργου ανακοίνωσε με απόφασή του ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Το Πράσινο Σημείο είναι ένας οργανωμένος χώρος, όπου οι πολίτες μπορούν να μεταφέρουν εκεί ανακυκλώσιμα υλικά, ογκώδη (π.χ. έπιπλα, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού), κ.λπ.

ενδεικτικό σχεδιάγραμμα

Βασικός σκοπός του Πράσινου Σημείου είναι η διαλογή στην πηγή και ο διαχωρισμός διαφορετικών υλικών και ρευμάτων αποβλήτων, με στόχο:

 • Την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση.
 • Τη μείωση του κόστους μεταφοράς και διαχείρισης των αποβλήτων.
 • Τη βελτίωση της εμπορευσιμότητας των ανακυκλώσιμων υλικών.
 • Τη μείωση των αποβλήτων προς ταφή.

Ως προς τον εξοπλισμό του έργου παραδοθούν στον Δήμο:

 • 9 ανοιχτού τύπου container χωρητικότητας 20 κυβ.μ.
 • 2 press container 20 κυβ.μ.
 • 1 πλυστικό μηχάνημα βενζινοκίνητο
 • 1 γεφυροπλάστιγγα
 • 2 προκατασκευασμένοι οικίσκοι (50 τ.μ. και 25 τ.μ.)
 • πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων 360lt
 • πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων 1100lt
 • μεταλλικοί κάδοι για ανακύκλωση ρούχων, υποδημάτων, δοχεία συλλογής μαγειρικών ελαίων,
 • γραφειακός εξοπλισμός.

Η σωστή διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί για τον Δήμο Δίου-Ολύμπου μία από τις βασικές προτεραιότητες και καθημερινά γίνονται προσπάθειες προς αυτό, μεταξύ άλλων και με την συντονισμένη αποκομιδή των απορριμμάτων, την ανακύκλωση, την συντήρηση του πρασίνου και την ένταξη του Δήμου σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν στόχο την άρτια διαχείριση αποβλήτων.

.
.