Δικαιολογητικά και αιτήσεις για αποζημιώσεις ιδιοκτητών κατοικιών / επιχειρήσεων που επλήγησαν κατά το κύμα κακοκαιρίας της 1ης Δεκεμβρίου 2022

Δικαιολογητικά και αιτήσεις για αποζημιώσεις ιδιοκτητών κατοικιών / επιχειρήσεων που επλήγησαν κατά το κύμα κακοκαιρίας της 1ης Δεκεμβρίου 2022

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα ακόλουθα έγγραφα:

Για ιδιοκτήτες κατοικιών:

Για ιδιοκτήτες επιχειρήσεων:

.