Διακήρυξη δημοπρασίας της πράξης “Συντήρηση – ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών Λιτοχώρου”

Παρακαλούμε ανοίξτε τα συνημμένα έγγραφα:

.
.