Δεύτερη έρευνα για το όραμα και τις προτεραιότητες για την κινητικότητα του Δήμου Δίου-Ολύμπου στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

Δεύτερη έρευνα για το όραμα και τις προτεραιότητες για την κινητικότητα του Δήμου Δίου-Ολύμπου στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

Ο Δήμος Δίου-Ολύμπου εκπονεί Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την περιοχή ευθύνης του, το οποίο θα επιχειρήσει να προδιαγράψει το πλαίσιο των μελλοντικών παρεμβάσεων στον κοινόχρηστο χώρο, που θα διαμορφώσουν ασφαλείς και βιώσιμες συνθήκες κινητικότητας για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του Δήμου.

Σε αυτό το στάδιο, πολίτες και φορείς καλούνται να επιλέξουν το σενάριο κινητικότητας και να συνδιαμορφώσουν το όραμα και τις προτεραιότητες για την κινητικότητα στον Δήμο Δίου-Ολύμπου. Η συζήτηση με τους πολίτες και τους φορείς των σεναρίων και των επιδράσεών τους είναι το πρώτο βήμα προκειμένου να γίνει ευρέως αποδεκτό το επερχόμενο όραμα της κινητικότητας. Η παρουσίαση των μελλοντικών σεναρίων και η συνεκτίμησή τους θα δημιουργήσουν μια κοινή λογική των επιλογών για το μέλλον του δήμου.

Συμβάλλει επίσης στην ευαισθητοποίηση και στην ανταλλαγή απόψεων μεταξύ διαφόρων φορέων, στην πολυπλοκότητα των στρατηγικών αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν. Ο στόχος είναι να συζητηθούν και να εργαστούν προς την κατεύθυνση μιας κοινής αντίληψης της οποίας τα σενάρια ή τα στοιχεία των σεναρίων είναι επιθυμητά.

Παρακαλούμε να συνδράμετε κι εσείς συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο της έρευνας μετακινήσεων, που θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGtlI6oE2IO0nfyfOQbLgQZUWT9kqThThvwuTo7khWpasKIQ/viewform, ώστε να βοηθήσετε το Δήμο στη δημιουργία μιας ευρείας αποδοχής των στόχων και των μέτρων που θα επιλεγούν αργότερα.

.