Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου – ΥΕ Καθαριστών/στριων σχολικών μονάδων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ α/α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 1. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ  ΑΙΤΗΣΗ 2. ΔΡΟΣΟΥΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ  ΑΙΤΗΣΗ 3. ΚΕΛΑΙΔΩΝΗ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ  ΑΙΤΗΣΗ 4. ΣΙΒΡΗ ΕΛΕΝΗ...

More info