ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΦΩΤΙΟΥ – ΚΛΙΤΣΙΝΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ “Ι. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ” ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ ΦΑΝΗ, ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΚΙΑΦΑΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΠΕΣΚΟ  ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ – ΑΓ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ ΓΚΑΣΔΟΓΚΑΣ...

More info

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Ν. 3852, άρθρο 76) 1.Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών...

More info

ΜΕΛΗ Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΑΛΙΩΡΑ – ΜΠΑΚΑΛΗ ΕΛΕΝΗ   ΜΕΛΗ: ΖΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΕΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΙΩΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΛΙΤΣΙΝΙΚΟΥ – ΦΩΤΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ

More info

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ (Ν. 3852, άρθρο 73) 1.Η επιτροπή ποιότητας ζωής συνιστάται σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία...

More info

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΜΕΛΗ: ΒΡΟΧΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΕΒΕΝΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΟΛΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΡΕΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ    

More info

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Ν. 3852, άρθρο 72) 1.Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) συντάσσει τον προϋπολογισμό του δήμου β)...

More info