Απάντηση σε δημοσιεύσεις σχετικά με την «άστοχη» κατεδάφιση του “Αρχοντικού Τσακνάκη” στην Καρίτσα

Απάντηση σε δημοσιεύσεις σχετικά με την «άστοχη» κατεδάφιση του “Αρχοντικού Τσακνάκη” στην Καρίτσα

Σε απάντηση δημοσιευμάτων αναφορικά με την κατεδάφιση του Αρχοντικού Τσακνακη στην Καρίτσα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα:

1) στην με αρ. πρωτ. 2272/18-02-2021 επιστολή του Τμήματος Δόμησης και Ελέγχου Κατασκευών του Δήμου Κατερίνης προς τους ιδιοκτήτες του οικήματος, με θέμα “Διαβίβαση έκθεση αυτοψίας της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 7 του Π.Δ. 13/13-04-1929 των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων αναφορικά με το ΚΤΙΡΙΟ ΤΣΑΚΝΑΚΗ στην Καρίτσα Πιερίας”, αναφέρεται:

«με το παρόν σας διαβιβάζουμε την έκθεση αυτοψίας του επικινδύνως ετοιμόρροπου κτιρίου ΤΣΑΚΝΑΚΗ στη Καρίτσα Πιερία, και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες» και ακολουθεί η Έκθεση Αυτοψίας Επικίνδυνης Ετοιμόρροπης Κατασκευής, η οποία αναφέρει:

[…] Τα μέλη της επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ευρήματα από την επιτόπια αυτοψία, σύμφωνα με τα οποία, τμήμα του κτίσματος έχει ήδη καταρρεύσει, κρίνουν πως η υφιστάμενη κατάσταση του κτίσματος χαρακτηρίζεται από ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑ και ως εκ τούτου αποφαίνονται πως το ανωτέρω κτίσμα χαρακτηρίζεται ΟΜΟΦΩΝΑ ως ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΟ, από δομικής και στατικής άποψης, δυνάμει των σχετικών διατάξεων.

Παράλληλα υπογραμμίζεται ότι αναφορικά με την οριστική άρση της επικινδυνότητας του κτίσματος προτείνεται με ενέργειες των ιδιοκτητών και μέριμνα των αρμοδίων φορέων η ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ του κτίσματος και η αποκατάσταση του γηπέδου.

2) στις 28/04/2021, με αρ. πρωτ. οίκοθεν 11906/2021 του ΤΔΕΚ του Δήμου Κατερίνης στάλθηκε στους ως άνω αποδέκτες του σημείου (1) η επιστολή με θέμα “χορήγηση προθεσμίας”, όπου ενημερώνονταν ότι τους χορηγείται προθεσμία 5 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της επιστολής αυτής, για να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν εάν συναινούν στην κατεδάφιση του κτίσματος και τον επιμερισμό των εξόδων σύμφωνα με το ποσοστό ιδιοκτησίας που τους αναλογεί.

3) Ακολούθησαν προς την Διεύθυνση ΥΔΟΜ Κατερίνης στις 10/05/2021 οι υπεύθυνες δηλώσεις των ιδιοκτητών όπου αναφέρεται “α) θα προβώ στη λήψη των αναγκαίων μέτρων, που είναι εφικτό να ληφθούν, για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και β) ότι ΣΥΝΑΙΝΩ στην κατεδάφιση του εν λόγω κτιρίου”

4) Ακολούθησε η με αρ. πρωτ. 18206/18-06-2021 επιστολή του ΤΔΕΚ Δήμου Κατερίνης, με παραλήπτη την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Δίου-Ολύμπου, η οποία κοινοποιήθηκε στον ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ Πρωτοδικών Κατερίνης, όπου αναφέρεται […] σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΔΆΦΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ σύμφωνα με τα αναφερόμενα σχετικά, αναφορικά με την οριστική άρση της επικινδυνότητας.

Παρατηρείται δηλαδή ότι από πλευράς Δήμου Δίου-Ολύμπου ακολουθήθηκαν τα καθόλα νόμιμα στάδια που προβλέπονται για την κατεδάφιση ετοιμόρροπων κτιρίων, στο πλαίσιο της προστασίας των διερχόμενων περαστικών. Επιθυμία του Δήμου αποτελεί η διατήρηση και προστασία της κληρονομιάς που φέρουν «αρχοντικά» σε κάθε κοινότητα του Δήμου, με την προϋπόθεση ότι πληρούν παραμέτρους ασφαλείας και δεν κρίνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες ως κτίρια επικίνδυνα. Παράλληλα οι όποιες εργασίες αναστήλωσης και διατήρησης των αρχοντικών αυτών, αφορούν τους ιδιοκτήτες των κτισμάτων αυτών, συνεπώς ο Δήμος δεν έχει την όποια αρμοδιότητα στη διαφύλαξη των κτισμάτων αυτών, εάν δεν τις επιδιώξουν οι νόμιμοι ιδιοκτήτες.

Τιμούμε την “προγονική μας διαδρομή και ιστορία”, σίγουρα, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε το νόμο, για την ασφάλεια δημοτών και επισκεπτών.

Προσκαλούμε παράλληλα όλους όσοι έχουν ερωτήσεις για τη λήψη αποφάσεων των υπηρεσιών του Δήμου, παράλληλα με την κοινοποίησή των ερωτημάτων τους στον τύπο, ως και έχουν το δικαίωμα να πράττουν, να στρέφονται, εάν επιθυμούν και στον Δήμο, για να τους δοθούν απαντήσεις, με ένα email στο dimos@dion-olympos.gr ή/και καλώντας στην σταθερή τηλεφωνική γραμμή 2352350100 (Δημαρχείο Λιτοχώρου).

.