Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου για δημόσια διαβούλευση το σχέδιο μελέτης του Κανονισμού Πρασίνου

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου για δημόσια διαβούλευση το σχέδιο μελέτης του Κανονισμού Πρασίνου

Αναρτήθηκε για δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του Δήμου Δίου-Ολύμπου (https://www.dion-olympos.gr/2023-diavoulefsi-kanonismos-prasinou/) το σχέδιο μελέτης του Κανονισμού Πρασίνου του Δήμου, όπως συντάχθηκε από το τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου.

Όσοι επιθυμούν μπορούν να αποστείλουν τις προτάσεις τους με email στο dimdia@dion-olympos.gr έως και τις 25 Ιουνίου 2023.

Ο Κανονισμός, μετά τις προτάσεις που θα συγκεντρωθούν από τη δημόσια διαβούλευση, θα περάσει προς συζήτηση σε νέα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο νέος Κανονισμός Πρασίνου του Δήμου Δίου-Ολύμπου είναι πλήρης, όσον αφορά στις αμοιβαίες υποχρεώσεις του Δήμου και των πολιτών, περιλαμβάνει ένα ενιαίο πλαίσιο κανόνων και προδιαγραφών προστασίας, σχεδιασμού, ορθής χρήσης και λειτουργίας των δημόσιων-δημοτικών (αλλά και ιδιωτικών) χώρων πρασίνου του Δήμου Δίου-Ολύμπου, περιλαμβάνοντας αναγκαία μέτρα προστασίας τους, επιτρεπτές ή μη ενέργειες εντός των ορίων τους, περιορισμούς στη χρήση τους, καθώς και κυρώσεις (διοικητικές και ποινικές) στους παραβάτες, για απαγορευμένες ενέργειες σε αυτούς.

Παράλληλα στοχεύει και στην ουσιαστική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού (δημοτών και επισκεπτών του Δήμου) για την προστασία του αστικού πρασίνου.