Αναρρίχηση στον Όλυμπο

Αναρρίχηση στον Όλυμπο

O Μύτικας είναι η υψηλότερη κορυφή του Ολύμπου και της Ελλάδας, δεύτερη υψηλότερη των Βαλκανίων, με ύψος 2918 μέτρα. Ο Μύτικας μαζί με το Στεφάνι, την τρίτη ψηλότερη κορυφή, σχηματίζουν τις δύο πλευρές ενός τριγώνου.

Είναι δύο τα μονοπάτια που οδηγούν στον Μύτικα και ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Μονοπάτι Ε4. Στην αρχή σχεδόν του καθενός, βρίσκονται τα τρία από τα τέσσερα καταφύγια του Ολύμπου, “Γιόσος. Αποστολίδης” (το υψηλότερο καταφύγιο της Ελλάδος στα 2.700μ), “Χρήστος Κάκκαλος” (2.640μ) και το καταφύγιο “Σπήλιος Αγαπητός” (2.100μ.).

Στις κορυφές του Ολύμπου (Μύτικα, Στεφάνι, Σκολιό, Σταυραϊτιές, Καλάϊα) έχουν αναπτυχθεί περίπου 68 αναρριχητικές διαδρομές, με διαφορετικό βαθμό δυσκολίας η κάθε μια. Όμως υπάρχουν πλάγιες για αναρρίχηση και χαμηλά, στο αναρριχητικό πεδίο της Ζηλνιάς, το βόρειο αντέρεισμα του ποταμού Ενιπέα.

ΠΕΔΙΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ

  • ΘΡΟΝΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑ
  • ΜΥΤΙΚΑΣ
  • ΚΑΖΑΝΙΑ
  • ΖΗΛΝΙΑ
  • ΠΕΡΙΟΧΗ “ΛΑΚΚΟΥ”
  • ΚΡΕΒΒΑΤΙΑ
  • ΑΓΙΑ ΚΟΡΗ