Ανακοίνωση προθεσμίας υποβολής αίτησης για άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου

Ο Δήμος Δίου-Ολύμπου ανακοινώνει ότι, όσοι δημότες κάνουν χρήση ή ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση κοινόχρηστου χώρου (πεζοδρόμια, πλατεία, πεζόδρομοι κ.λπ.) για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων για το έτος 2021, έχουν υποχρέωση να προσέλθουν στο Δήμο και να υποβάλλουν αίτηση έως 6 Aυγούστου 2021, προκειμένου να τους χορηγηθεί άδεια χρήσης όπως ορίζουν οι διατάξεις του Ν.1080/80, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπ’αριθ.117/2016 απόφασης Δ.Σ. του Δήμου και των διατάξεων του Ν.4688/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που αφορά στις ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (λόγω πανδημίας κορωνοϊού).

Επισημαίνεται ότι, η χρήση κοινόχρηστου χώρου πριν εκδοθεί η άδεια του δημάρχου μέσω της παράλληλης καταβολής του αντίστοιχου τέλους, θεωρείται αυθαίρετη (ΣτΕ 768/87). Επομένως, εάν ο ενδιαφερόμενος μετά την υποβολή της αίτησης καταλάβει κοινόχρηστο χώρο, χωρίς να περιμένει να του χορηγηθεί η άδεια, θεωρείται ότι χρησιμοποιεί το χώρο αυθαίρετα και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπουν οι ανωτέρω διατάξεις.

.
.