Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων (ΣΟΧ 1/2021)

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα ακόλουθα έγγραφα:

.
.