Ανακοίνωση πρόσληψης 12 υπαλλήλων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2 μηνών) στην υπηρεσία Καθαριότητας

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα:

.
.