Ανακοίνωση πρόσληψης 18 υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας 2 μηνών στην υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα ακόλουθα έγγραφα:

.