Ανακοίνωση πραγματοποίησης εκπαιδευτικών βολών στο ΠΒ Αρμάτων Λιτοχώρου (29-30/03 και 05-06/04)

Σύμφωνα με ενημέρωση της XXIV ΤΘΤ το διάστημα 29 έως 30 Μαρτίου 2022 και από 5 έως 6 Απριλίου 2022. θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες με πραγματικά πυρά ημέρα και νύχτα στο Πεδίο Βολής Αρμάτων Λιτοχώρου.

Συγκεκριμένα χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνες οι περιοχές: Ι. Μ. ΑΓ. ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ – ΜΑΝΑ ΡΕΜΑ – ΥΨΩΜΑ ΜΑΝΤΡΕΣ – ΥΨΩΜΑ ΜΠΑΛΝΤΑΚΟΥ – ΥΨΩΜΑ ΑΛΑΤΑΡΙΑ – ΑΡΑΠΗΣ ΡΕΜΑ – ΥΨΩΜΑ ΚΑΝΑΛΙ, με συντεταγμένες:

Στην παραπάνω περιοχή, είναι επικίνδυνη η παραμονή και η διέλευση ανθρώπων, ζώων και οχημάτων κατά το χρονικό διάστημα ενεργοποίησης του Πεδίου Βολής Αρμάτων Λιτοχώρου, για την αποφυγή ατυχημάτων.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι, στην περίπτωση που κάτοικοι της περιοχής ανευρίσκουν μη διαρραγέντα βλήματα, απαγορεύεται να τα αγγίζουν και να τα μετακινούν από τις θέσεις τους και πρέπει αμέσως, να ενημερώνουν τις πλησιέστερες στρατιωτικές ή αστυνομικές αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι το Πεδίο Βολής Αρμάτων Λιτοχώρου είναι μόνιμα ενεργοποιημένο από 16 Σεπτεμβρίου έως 31 Μαΐου κάθε έτους.