Ανακοίνωση για 2η ανάρτηση μελέτης “Ανασύνταξη πράξεων εφαρμογής πολεοδομικών ενοτήτων Β2, Β3 και Γα του Λιτοχώρου”

Ο Δήμος Δίου – Ολύμπου ανακοινώνει ότι:

Στο Δημοτικό Κατάστημα και συγκεκριμένα στην Τεχνική Υπηρεσία θα γίνει η 2η ανάρτηση της μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Β2, Β3 & Γα ΤΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ», μετά τις αναγκαίες διορθώσεις / συμπληρώσεις που έγιναν για συγκεκριμένες ιδιοκτησίες που εκ παραδρομής συμπεριλήφθηκαν στην 1η ανάρτηση ενώ είχαν ήδη αποζημιωθεί σε χρήμα.

Γνωστοποιείται ότι κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να πληροφορηθεί σχετικά με τη συγκεκριμένη μελέτη από το Δήμο Δίου – Ολύμπου (Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας, αρμόδια υπάλληλος κα Μερέση Αικατερίνη, τηλ. 2352350156) και να υποβάλει τις τυχόν ενστάσεις του εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παρούσα δημοσίευση.

.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ
ΓΕΛΟΛΙΟΛΙΟΣ Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

.
.