Υπογράφηκε η σύμβαση για έργα αγροτικής οδοποιίας σε κοινότητες του Ανατολικού Ολύμπου, προϋπολογισμού 1 εκατ. ευρώ

Υπογράφηκε η σύμβαση για έργα αγροτικής οδοποιίας σε κοινότητες του Ανατολικού Ολύμπου, προϋπολογισμού 1 εκατ. ευρώ

Υπογράφηκε την Παρασκευή 19 Μαΐου 2023 μεταξύ του Δημάρχου Δίου-Ολύμπου Βαγγέλη Γερολιόλιου και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας η σύμβαση για έργα αγροτικής οδοποιίας στις κοινότητες Λεπτοκαρυάς, Σκοτίνας και Νέου Παντελεήμονα.

Τα έργα θα υλοποιηθούν μετά τη χρηματοδότηση ύψους 1 εκατ. ευρώ που εξασφάλισε ο Δήμος Δίου-Ολύμπου από το πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεκριμένα:
• 495.400 ευρώ για έργα αγροτικής οδοποιίας στις κοινότητες Σκοτίνας και Νέου Παντελεήμονα και
• 498.400 ευρώ για έργα αγροτικής οδοποιίας στην κοινότητα Λεπτοκαρυάς.

Μεταξύ των εργασιών περιλαμβάνονται χωματουργικά-καθαιρέσεις, τεχνικά έργα, οδοστρωσία και ασφαλτικά, ενώ το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός έξι μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Ξεκινούν έτσι άμεσα οι εργασίες αγροτικής οδοποιίας στις κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Ανατολικού Ολύμπου, μετά τις αντίστοιχες εργασίες που ξεκίνησαν τον Αύγουστο του 2022 στη Δημοτική Ενότητα Δίου, προϋπολογισμού 3 εκατ. ευρώ.