Έκθεση ψηφιδωτών “από τη Μάθηση στη Δημιουργία” της Δώρας Μαυροματίδου στο Κέντρο Μεσογειακών Ψηφιδωτών Δίου (20-30 Ιουλίου 2023)

Έκθεση ψηφιδωτών “από τη Μάθηση στη Δημιουργία” της Δώρας Μαυροματίδου στο Κέντρο Μεσογειακών Ψηφιδωτών Δίου (20-30 Ιουλίου 2023)