Σκοτίνα: Διαδραστικό πρόγραμμα για παιδιά δημοτικού από το Δημοτικό Σχολείο Σκοτίνας (Σάββατο 14/10)