Έως τις 30 Ιουνίου 2024 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων σε κοινόχρηστους χώρους

Έως τις 30 Ιουνίου 2024 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων σε κοινόχρηστους χώρους

Ο Δήμος Δίου-Ολύμπου ανακοινώνει ότι, όσοι δημότες επιθυμούν να κάνουν χρήση κοινόχρηστου χώρου (πεζοδρόμια, πλατεία, πεζόδρομοι κ.λπ.) για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων για το έτος 2024, έχουν υποχρέωση να προσέλθουν στο Δήμο και να υποβάλλουν αίτηση έως 30 Ιουνίου 2024, προκειμένου να τους χορηγηθεί άδεια χρήσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1080/80, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπ’αριθ. 117/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.

.