Χρηματοδότηση ύψους 300.000€ από το Leader για αστική οδοποιία σε Πλαταμώνα και Νέους Πόρους

Χρηματοδότηση ύψους 300.000€ από το Leader για αστική οδοποιία σε Πλαταμώνα και Νέους Πόρους

Με το ποσό των 300.000 ευρώ (με ΦΠΑ) χρηματοδοτήθηκε ο Δήμος Δίου-Ολύμπου από το Πρόγραμμα Leader, μέσω της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μετά από πρόσκληση της Πιερικής Αναπτυξιακής, για την βελτίωση υφιστάμενων δρόμων στις δημοτικές κοινότητες Πλαταμώνα και Πόρων.

Πρόκειται για ανάπλαση δρόμων εντός των οικισμών του Πλαταμώνα και των Νέων Πόρων, οι οποίοι έχουν υποστεί εκτεταμένες φθορές. Στις εργασίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ασφαλτόστρωση και αποκατάσταση των φθορών του οδοστρώματος, υπερύψωση φρεατίων, προσαρμογή των σχαρών φρεατίων ομβρίων υδάτων, κ.α.

Το έργο, που εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αναμένεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα οκτώ μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

.

.