Φάκελος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για γνωμοδότηση στα πλαίσια της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης υφιστάμενης δραστηριότητας “πτηνοτροφική μονάδα” στη Νέα Έφεσο

Παρακαλούμε να μας στείλετε συμπληρωμένο το παραπάνω έντυπο απόψεων ενδιαφερόμενου κοινού στο dimdia@dion-olympos.gr έως τις 27 Απριλίου 2024.

Συνημμένα αρχεία