Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου – ΥΕ Καθαριστών/στριων σχολικών μονάδων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

α/αΕΠΙΘΕΤΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
1.ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥΠΟΛΥΞΕΝΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ  ΑΙΤΗΣΗ
2.ΔΡΟΣΟΥΝΗΔΕΣΠΟΙΝΑΝΙΚΟΛΑΟΣΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ  ΑΙΤΗΣΗ
3.ΚΕΛΑΙΔΩΝΗΕΛΕΝΗΗΛΙΑΣΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ  ΑΙΤΗΣΗ
4.ΣΙΒΡΗΕΛΕΝΗΕΥΘΥΜΙΟΣΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ  ΑΙΤΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

(Ανοίξτε το παρακάτω αρχείο)

Συνημμένα αρχεία