Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την αντιμετώπιση

κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών στο τμήμα Καθαριότητας,

Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου, καθώς επίσης στο Αυτοτελές

Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (Παιδικός Σταθμός Λιτοχώρου) του Δήμου Δίου – Ολύμπου