Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση σιντριβανιών Δήμου Δίου-Ολύμπου

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα:

.