Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υπηρεσία “Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τον έλεγχο και τη σύνταξη των πράξεων επιβολής εισφοράς σε χρήμα και μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, στις πολεοδομικές ενότητες επεκτάσεων των Δ.Ε. Λιτοχώρου και Ανατολικού Ολύμπου του Δ. Δίου-Ολύμπου”