Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εργασία “Ανακαίνιση επισκευή γηπέδων του Δήμου Δίου-Ολύμπου”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: