Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υπηρεσία “Τεχνική και διοικητική υποστήριξη του Δήμου Δίου-Ολύμπου για την υλοποίηση αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: